SZEF ZMIANY
(Zastępca Kierownika Lokalu)
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi Klientów
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie lokalu (kontrola pracowników, jakości produktu i serwisu) 
 • Praca przy produkcji pizzy i szkolenie personelu podstawowego 
 • Odpowiedzialność za magazyn i gotówkę
 • Praca w systemie zmianowym, również w weekendy
Wymagania:
 • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego motywowania
 • Zapał do pracy, zaangażowanie i sumienność
 • Doświadczenie w gastronomii i obsłudze Klienta
 • Wykształcenie min. średnie
Zapewniamy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Pracę w młodym zespole i miłej atmosferze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzebrekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moichdanych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Telepizza Poland Sp. z o.o. zsiedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 6. Dane zbierane są dla potrzebrekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ichpoprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.Podanie dodatkowych danych osobowych w tym wizerunku jest dobrowolne.