Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jakie korzyści niesie ze sobą zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie dla studentów, a także innych osób, które pracę muszą łączyć z innymi obowiązkami, na przykład domowymi. Na podstawie umowy o dzieło nierzadko są zatrudnieni pracownicy restauracji fast food.

Umowa o dzieło ma charakter cywilnoprawny i nie jest regulowana przy pomocy przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Przy umowie o dzieło nie odprowadzane są składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne, rentowe, zdrowotne, czy też wypadkowe. Taka umowa podlega tylko i wyłączeni opodatkowaniu dochodowemu od osób fizycznych.

Ciekawe jest to, że w porównaniu do umowy o pracę, czy też umowy zlecenia pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło będzie otrzymywał najwyższe wynagrodzenie netto w porównaniu do wynagrodzenia brutto. Ciekawe jest to, że umowę o dzieło każdy może wykonywać dodatkowo, czyli nawet kiedy jest zatrudniony na podstawie umowę o pracę w innym przedsiębiorstwie, czy też na podstawie umowy zlecenia. To wszystko jest niewątpliwie bardzo korzystne w szczególności dla osób młodych, które się jeszcze uczą, czy też dla matek, które muszą zająć się w ciągu dużej części dnia swoimi dziećmi.