Składanie zamówień w restauracji fast food

W dzisiejszych czasach na każdym rogu ulicy spotkać można restaurację Fast Food, dlatego z jej pracownikami spotykamy się bardzo często. Pracownik restauracji Fast Food jest osobą zajmującą się pełną obsługą klienta w restauracjach typu Fast Food, pomagającą w przygotowywaniu posiłków w kuchni, dbającą o czystość sali jadalnej oraz obsługujące kasę fiskalną.

Każdy pracownik restauracji typu Fast Food musi posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, uprawniającą do pracy z jedzeniem bez generowania zagrożenia roznoszenia bakterii chorobotwórczych. Od kandydatów pracodawcy wymagają ponadto prawa jazdy kategorii B, dobrego stanu zdrowia (brak nosicielstwa chorób zakaźnych), komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz pełnoletniości. Kandydaci na pracowników Fast Food powinni umieć pracować w zespole, być osobami pogodnymi i otwartymi w stosunku do klienta. Liczy się także umiejętność przystosowania do obowiązujących w restauracji standardów i procedur, zaangażowanie i pomysłowość. Nie bez znaczenia jest w tej pracy zręczność manualna i zamiłowanie do porządku.

Miejscem pracy pracownika restauracji Fast Food jest pomieszczenie zamknięte (kuchnia, sala jadalna) oraz w niektórych przypadkach także praca w terenie (dowóz posiłku do klienta). Praca w restauracji jest pracą fizyczną, a zatrudniane osoby zazwyczaj pracują sezonowo. Czas pracy jest zazwyczaj zmianowy, istnieje możliwość awansu.

Najbardziej popularnymi restauracjami typu Fast Food są  McDonald’s, Burger King i KFC.

*
*
*