Warto zawsze pamiętać o tym, że niezależnie od tego jak dużo musimy wykonywać zadań w trakcie swojego codziennego dnia pracy, nie możemy zrezygnować z prawa do urlopu wypoczynkowego podczas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również pracowników restauracji fast food i jest zapisane w kodeksie pracy.

Tych zasad należy przestrzegać. Właśnie dlatego pracodawca ma możliwość nakazania swoim pracownikom wykorzystania dni wolnych w terminie, który narzuci. Warto wiedzieć o tym, że dni wolne od pracy przysługują również w związku z chorobą członka rodziny, narodzinami dziecka, czy śmiercią bliskiej osoby. Zdarza się, że pracownicy wnioskują o bezpłatną przerwę w pracy. Przyczyną może być skomplikowana sytuacja życiowa, czy też chęć odbycia dalekiej podróży.

W takich przypadkach należy złożyć odpowiedni wniosek, a pracodawca może go przyjąć albo nie. Nie ma ograniczeń czasowych w takich przypadkach, może on trwać tydzień, a nawet cały rok. Jednak kiedy trwa dłużej niż trzy miesiące, pracodawca ma możliwość przerwania go w każdym momencie. Warto też pamiętać o tym, że czas spędzony na takim urlopie nie jest wliczany do stażu pracy. A w tym czasie jest również możliwość podjęcia pracy w innej firmie, ale trzeba mieć nieustannie na uwadze ograniczenia, który wynikają z umowy o zakazie konkurencji.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawca nie może nas zmusić do podjęcia takiego bezpłatnego urlopu. Czasami firmy próbują wymusić to na swoich pracownikach z powodu, na przykład złego stanu finansowego przedsiębiorstwa.